WYRAŻANIE SIEBIE

Moderatorzy: lulla, Opiekun Strefy Problem

WYRAŻANIE SIEBIE

Nieprzeczytany postautor: lulla » 27 lut 2009, 08:39

WYRAŻANIE SIEBIE - CO TO JEST UCZUCIE A CO TO JEST EMOCJA...?


SZEROKA LISTA UCZUĆ I EMOCJI


Czy wiesz, że...

UCZUCIE – Uczucie rodzi się we mnie samym, to energia, która przenika moje ciało, umysł i duszę. Uczucie jest wszechobecne, towarzyszy mi jako szczególnie silna forma przeżycia, ukierunkowania uwagi i empatii lub antypatii. Uczuciem reaguję na zaspokojenie lub niedobór moich potrzeb akceptacji i poczucia własnej wartości. Pozytywne uczucie dąży do równowagi energetycznej, negatywne dąży do konfrontacji lub walki o energię.

EMOCJA - Jest to stan duszy, umysłu i ciała, który jest moją reakcją na zdarzenia życiowe i na innych ludzi. Emocja to moja szybka reakcja, może być burzliwa, pasywna lub apatyczna. Emocja jest energią starcia się mojego systemu postrzegania i wartości z sytuacją, której doświadczam tak z zewnątrz, jak i w sobie samym.

NASTRÓJ – Zbiór emocji, które ukierunkowują moją uwagę, moje wizualizacje i emocje, tendencyjnie i subiektywnie, na jeden nurt przeżyć wewnętrznych. To powoduje wzmocnienie się w mojej energetyce konkretnego stanu skupienia umysłu i emanacji energii mojej duszy w jedną selektywną stronę.

ZACHOWANIE – To proces reakcji na bodziec. Mogę przejawiać zachowanie świadome i wtedy samokontrola umysłu, ciała i ducha określi jakość energetyczną moich zachowań. Mogę także przejawiać zachowanie nieświadome, nawykowe, albo nieuświadomione, wtedy moja świadomość nie ma możliwości kreowania moich zachowań.

POSTAWA – To zespół zachowań ściśle związany z wyznawanym systemem wartości, filozofią życia i przekonaniami. Postawę przejawiam wobec zdarzeń i okoliczności, cudzych przekonań i dokonań, określając swoje własne przekonania i sądy w określony sposób, tak werbalny (słowami, intonacją głosu, pomrukami, chrząknięciami itp.), jak i pozawerbalny (mimiką, pozycją ciała, gestem, wzrokiem itp.). Energia postawy zależy od mojej samoświadomości i wewnętrznej uwagi.

POPĘD – Innymi słowy nieświadomy apetyt, jest on motywacją do działania. Wyraża siły, które dążą do zaspokajania moich niesprecyzowanych potrzeb. Niczym głód – popęd dąży do zaspokojenia, mniej dbając o to, co jem konkretnie, a bardziej o uczucie nasycenia. Energia popędu jest niczym rzeka – w górach dzika, tym gwałtowniejsza im więcej spotyka przeszkód, a na równinie leniwie spływa, uspokojona, ku oceanowi.

INSTYNKT – Zespół zachowań nieuświadomionych , które związane są z potrzebą przetrwania, przeżycia. Instynkt to prapamięć moich komórek zapisana językiem doświadczeń w moim organizmie. Instynktownie płaczemy, zaciskamy zęby i pięści, przytulamy się, ssiemy i szukamy wsparcia. Instynkt to odbiór energetycznych informacji przez przeczucie, bez udziału logiki i syntezy.

MOTYWACJA – Siła, która działa mobilizująco, zachęca mnie do działania i wysiłku. Motywacja to energia umysłu i ducha, która jest przyczyną moich ukierunkowanych i sprecyzowanych działań. To ona wprawia ciało i umysł w ruch, daje paliwo konieczne do działania. Motywacja jest niczym aparatura doprowadzająca energię. To ona decyduje o skuteczności i determinacji mojego działania.

PROCES PSYCHICZNY – Proces psychiczny to łańcuszek zdarzeń, które świadomie lub nieświadomie następują we mnie, kształtując moją osobowość i psychikę.

DYSPOZYCJA PSYCHICZNA – Jest to aktualny stan mojego samopoczucia, ściśle powiązany z przeżytymi emocjami i sposobem, w jaki zareagowałem na życiowe zdarzenia. Dyspozycja psychiczna to mój poziom energii życiowej i wewnętrznego przekonania o własnej wartości, kreuje ją także moja wyobraźnia i zdolność wizualizacji. Dyspozycja psychiczna jest stanem moich sił życiowych na poziomie umysłu, ciała i ducha.


W zakresie identyfikacji psychologicznej postrzegamy kolejne stany napięcia, pobudzenia lub pasywności emocjonalnej i uczuciowej jako różnego rodzaju powiązania i reakcje. Przyjrzyjmy się więc liście:

• UCZUĆ
• EMOCJI
• POSTAW
• ZACHOWAŃ
• STANÓW UMYSŁU
• NASTROJÓW
• UMIEJĘTNOŚCI
• WRAŻEŃ
• WŁAŚCIWOŚCI
• CZYNNIKÓW
• POTRZEB
• ODCZUĆ

Możemy je odnaleźć w nas samych, w naszym ciele, umyśle i życiu. Dla własnego dobra możemy uruchomić wewnętrzny system dostrzegania, identyfikowania, nazywania i okazywania naszych wewnętrznych stanów i przeżyć.

Oto lista szeroko pojmowanych uczuć i emocji, wraz z identyfikacją powiązań emocjonalnych i poznawczych:

1. Afektacja – emocja
2. Afront – zachowanie
3. Agresja – emocja, zachowanie
4. Ambicja – postawa, zachowanie
5. Anielskość – nastrój
6. Antypatia – emocja
7. Apatia – nastrój
8. Arogancja – postawa, zachowanie
9. Ascetyzm – postawa
10. Atak – postawa
11. Aura – jakość wyższego rzędu związana z uczuciami i emocjami, nastrój
12. Autokontrola – postawa
13. Awersja – emocja

14. Bagatelizowanie – postawa
15. Balsam - nastrój
16. Bałagan – postawa
17. Bezkarność – postawa
18. Bezprawie – postawa
19. Bezradność – postawa, uczucie, emocja
20. Bezsilność – postawa, uczucie, emocja
21. Beztroska – postawa
22. Bezwstyd – postawa
23. Bierność – postawa
24. Bitwa – emocja, czynnik motywacyjny, umiejętność
25. Błąd – emocja, czynnik
26. Błogosławieństwo – nastrój
27. Błogość – nastrój
28. Boleść – nastrój
29. Ból – emocja
30. Brak odpowiedzialności – postawa
31. Burzliwość – postawa

32. Chamstwo – postawa
33. Chytrość – postawa
34. Chełpliwość – postawa
35. Ciemnota – postawa
36. Ciepło – nastrój
37. Cierpienie – uczucie, emocja, postawa, nastrój
38. Cierpliwość – uczucie
39. Cnotliwość – uczucie, postawa
40. Czułość – uczucie
41. Czystość – postawa, emocja

42. Delicje – nastrój
43. Delikatność – uczucie
44. Delektowanie się – nastrój
45. Depresja – emocja, nastrój
46. Dobro – uczucie
47. Dobroć – uczucie
48. Dobrobyt – potrzeba
49. Dobrodziejstwo – uczucie, zachowanie, potrzeba
50. Dotyk – wrażenie
51. Dowcip – zachowanie
52. Dozór – postawa
53. Duma – uczucie
54. Dusza swoja – nastrój, emocja
55. Dwulicowość – postawa
56. Dyscyplina – postawa
57. Dyshonor – uczucie
58. Dyskomfort – nastrój
59. Dyskrecja – postawa, zachowanie
60. Dyskryminacja – postawa, zachowanie
61. Dyskusja – zachowanie
62. Dzikość – postawa, emocja

63. Ekstaza – uczucie
64. Emocjonalność – postawa, właściwość wrodzona
65. Empatia – postawa, uczucie, zdolność
66. Energia – postawa, nastrój
67. Entuzjazm – uczucie, postawa, nastrój
68. Eteryczność – uczucie, postawa, nastrój
69. Euforia – uczucie, nastrój

70. Fałsz – postawa
71. Fart – potrzeba
72. Figiel – zachowanie
73. Furia – emocja
74. Frajda – nastrój
75. Frustracja – emocja
76. Frykasy – potrzeba wyzwalająca nastrój pozytywny

77. Gapiowatość – postawa
78. Gburowatość – postawa
79. Głębia – odczucie
80. Głos sumienia – czynnik motywacyjny, odczucie
81. Głupota – postawa
82. Gniew – emocja
83. Godność – uczucie
84. Gorączkowość – emocja
85. Gorycz – uczucie
86. Groza – uczucie
87. Groźba – emocja
88. Grubiaństwo – postawa
89. Grzeczność – postawa
90. Gwałt – zachowanie
91. Gwałtowność – postawa

92. Hańba – uczucie
93. Hipokryzja – postawa
94. Histeria – postawa, emocja
95. Hojność – postawa
96. Honor – uczucie
97. Honorowość – postawa
98. Humor – umiejętność

99. Ignorancja – postawa
100. Ikra – odczucie, umiejętność
101. Impulsywność – postawa, emocja, właściwość mózgu
102. Intencja – czynnik motywacyjny
103. Interesowność – postawa
104. Inwazja – poczucie, odczucie, emocja
105. Irytacja – emocja

106. Jad – czynnik zachowania, emocja
107. Jaźń – jakość wyższego rzędu

108. Katusze – emocje
109. Kochliwość – emocja, zachowanie
110. Komfort – nastrój, odczucie
111. Kompromitacja – emocja
112. Konflikt – odczucie, czynnik motywacyjny
113. Konserwatyzm – postawa
114. Konsternacja – postawa
115. Kontakt – odczucie, postawa, czynnik motywacyjny
116. Kontrola – postawa
117. Kontrowersje – odczucie, postawa, czynnik motywacyjny
118. Korzyść – odczucie, emocja
119. Kruchość – cecha emocji, uczuć i osobowości
120. Kultura – jakość wyższego rzędu, zależna od emocji, uczuć, postawy i potrzeb
121. Kuratela – czynnik motywacyjny

122. Lekceważenie – postawa, emocja
123. Lekkomyślność – postawa
124. Lenistwo – postawa, zachowanie
125. Lęk – emocja
126. Lincz – zachowanie zawierające stereotypy, uprzedzenia i dyskryminację
127. Litość – uczucie
128. Lojalność – uczucie
129. Lotność – stan umysłu
130. Luz – nastrój

131. Ład – uczucie, nastrój, postawa
132. Łagodność – uczucie, nastrój
133. Łakocie – wrażenie, czynnik motywacyjny
134. Łaska – jakość wyższego rzędu, wrażenie

135. Małoduszność – postawa
136. Marazm – nastrój
137. Marnotrawstwo – zachowanie
138. Mecenat – czynnik motywacyjny
139. melancholia – nastrój
140. Męczarnie – emocje, odczucia
141. Męka – uczucie
142. Męstwo – zachowanie, postawa
143. Miejsce – cecha, odczucie
144. Miłosierdzie – uczucie
145. Miłość – uczucie
146. Moc – odczucie, jakość wyższego rzędu, cecha emocji
147. Mściwość – emocja, postawa

148. Nadzieja – uczucie
149. Nadzór – czynnik motywacyjny, odczucie
150. Namiętność – emocja
151. Napaść – postawa, czynnik motywacyjny
152. Napięcie – odczucie
153. Napięte stosunki – postawa, czynnik motywacyjny
154. Nastrój – stan emocjonalny o długim okresie trwania
155. Nasycenie – odczucie, cecha stanu emocjonalnego
156. Natężenie – odczucie, cecha stanu emocjonalnego
157. Naturalność – postawa
158. Niechęć – emocja
159. Niecierpliwość – emocja
160. Nieczułość – postawa, emocja
161. Niedelikatność – emocja
162. Niedomyślność – postawa
163. Niegrzeczność – postawa
164. Nieład – postawa
165. Niełaska – cecha, emocja
166. Niemoc – cecha, emocja
167. Nienawiść – emocja
168. Nieobycie – postawa
169. Nieokrzesanie – postawa
170. Niepojętność – postawa
171. Nieporozumienie – odczucie, czynnik motywacyjny
172. Nieporządek – postawa, czynnik motywacyjny
173. Nieposzanowanie – postawa
174. Niepowodzenie – odczucie, czynnik motywacyjny
175. Nieprzychylność – postawa
176. Niesmak – emocja
177. Niespodzianka – emocja, czynnik motywacyjny
178. Nieśmiałość – uczucie, zachowanie, postawa
179. Nietakt – zachowanie, odczucie, czynnik
180. Nieuctwo - wrażenie
181. Nieumiarkowanie – postawa
182. Nieuprzejmość – postawa
183. Niewola – uczucie, emocja
184. Niewrażliwość – postawa
185. Niezdolność do – czynnik motywacyjny
186. Niezgoda – odczucie, czynnik motywacyjny
187. Nieżyczliwość – postawa, nastrój
188. Normalność – postawa, nastrój
189. Nuda – nastrój

190. Obłuda – postawa
191. Obrzydzenie – emocja
192. Oburzenie – emocja
193. Ochota – emocja
194. Odporność – umiejętność, postawa
195. Odpowiedzialność – uczucie
196. Odraza – emocja
197. Odurzenie – stan, nastrój, czynnik motywacyjny
198. Ogień – czynnik motywacyjny
199. Ograniczenie – emocja, uczucie postawa
200. Okrucieństwo – emocja, postawa
201. Omyłka – emocja, czynnik motywacyjny
202. Onieśmielenie – emocja, uczucie, postawa
203. Opanowanie – postawa
204. Opieka – postawa, uczucie
205. Opuszczenie – uczucie, emocja, nastrój
206. Ordynarność – postawa
207. Osłoda – nastrój, uczucie, czynnik motywacyjny
208. Osłupienie – stan emocjonalny, nastrój
209. Oswobodzenie – stan emocjonalny
210. Oszołomienie – emocja
211. Oszustwo – postawa
212. Otchłań – porywający stan emocjonalny, nastrój
213. Otucha – uczucie
214. Otwartość – postawa

215. Pamiętliwość – cecha emocjonalna, postawa
216. Panika – porywający stan emocjonalny, odczucie
217. Pasja – emocja, uczucie
218. Pasywność – postawa
219. Pewność – postawa
220. Pieszczota – odczucie, czynnik motywacyjny
221. Pilnowanie – czynnik motywacyjny
222. Płochość – emocje, postawa
223. Płomień – odczucie, czynnik motywacyjny
224. Pochlebstwo – postawa
225. Pochopność – postawa
226. Pociecha – uczucie
227. Pocieszenie – uczucie
228. Podniecenie – emocja, stan szczególnego pobudzenia
229. Pogarda – emocja
230. Pogoda ducha – uczucie, nastrój
231. Pogrom – zachowanie, czynnik motywacyjny
232. Pogwałcenie – zachowanie, czynnik motywacyjny
233. Pokora – uczucie
234. Pokrzepienie – uczucie, postawa, czynnik motywacyjny
235. Polemika – zachowanie, czynnik motywacyjny
236. Pomiatanie – postawa
237. Pomoc – uczucie
238. Pomyłka – czynnik motywacyjny
239. Poniżenie – uczucie
240. Popędliwość – emocja
241. Popularność – cecha, zdolność, czynnik motywacyjny
242. Poręczność – cecha
243. Poryw – emocja, uczucie
244. Porywczość – emocja
245. Poryw serca – uczucie
246. Porządek – czyn motywacyjny, nastrój
247. Posłuszeństwo – zachowanie
248. Potęga – uczucie
249. Potknięcie – czynnik motywacyjny
250. Potulność – postawa
251. Poważanie – postawa, cecha, czynnik motywacyjny
252. Powodzenie – cecha, czynnik motywacyjny
253. Powściągliwość – cecha
254. Pożytek – cecha
255. Prawdziwość – odczucie, cecha emocji, uczucia, nastroju
256. Promienność – uczucie, nastrój
257. Prostactwo – postawa
258. Próżność – uczucie
259. Przebaczenie – uczucie
260. Przebiegłość – zachowanie, postawa
261. Przekonanie – stan emocjonalny wyrażający poglądy
262. Przemoc – postawa
263. Przepaść – odczucie, czyn motywacyjny, nastrój
264. Przerażenie – emocja
265. Przestronność – nastrój
266. Przestworze – stan emocjonalny, odczucie
267. Przesyt – nastrój
268. Przeświadczenie – emocja, której towarzyszy szczególne uczucie pewności
269. Przewrotność – postawa, emocja
270. Przychylność – postawa, uczucie, nastrój
271. Przyjaźń – postawa
272. Przyjemność – uczucie, nastrój
273. Przykrość – emocja
274. Pycha – emocja

275. Radość – emocja, uczucie
276. Respekt – postawa
277. Rozbój – zachowanie
278. Rozczarowanie – emocja, nastrój
279. Rozczulanie się – emocja, nastrój
280. Rozdrażnienie – emocja, nastrój
281. Rozgoryczenie – emocja, nastrój
282. Rozkosz – emocja, nastrój, uczucie
283. Rozmiłowanie – emocja, nastrój, uczucie
284. Rozmodlenie – stan emocjonalny
285. Rozmowa – czynnik motywacyjny
286. Rozprężenie – nastrój
287. Rozpusta – postawa
288. Rozrzutność – postawa
289. Rozsądek – zachowanie, umiejętność
290. Roztargnienie – emocja
291. Rozżalenie – emocja, nastrój
292. Równowaga – emocja, nastrój
293. Rygor – odczucie, postawa, czynnik motywacyjny

294. Samokontrola – cecha inteligencji emocjonalnej, postawa, umiejętność
295. Samopoczucie – czynnik motywacyjny, zespół emocji
296. Samosąd – zachowanie związane z postawą
297. Samotność – emocja, uczucie, nastrój
298. Satysfakcja – uczucie, nastrój
299. Schludność – postawa, uczucie, nastrój
300. Serce – czynnik wyższego rzędu, uczucie
301. Serdeczność – uczucie
302. Siła – cecha procesów emocjonalnych
303. Skąpstwo – postawa
304. Sknerstwo – postawa
305. Skrępowanie – emocja, postawa
306. Skwapliwość – postawa
307. Słabość – emocja
308. Służalczość – postawa
309. Smutek – emocja
310. Spełnienie – uczucie, postawa
311. Spięcie – czynnik motywacyjny, emocja
312. Spokój – uczucie
313. Spontaniczność – postawa, uczucie
314. Spór – czynnik motywacyjny
315. Sprawiedliwość – postawa
316. Sprawność – cecha
317. Sprzeciw – zachowanie, czynność motywacyjna
318. Srogość – postawa
319. Starcie się – umiejętność, czyn motywacyjny
320. Strach – emocja
321. Strata – emocja, uczucie
322. Stres – emocja, uczucie
323. Subtelność – uczucie, nastrój, postawa
324. Sukces – uczucie
325. Sumienie – czynnik motywacyjny
326. Surowość – uczucie, postawa
327. Swoboda – nastrój, uczucie
328. Sympatia – uczucie
329. Szacunek – uczucie, postawa
330. Szał – emocja, afekt, porwanie emocjonalne
331. Szantaż emocjonalny – czynnik motywacyjny, postawa
332. Szantaż uczuciowy – czynnik motywacyjny, postawa
333. Szczeniactwo – postawa
334. Szczerość – postawa, uczucie
335. Szczęście – uczucie
336. Szczodrość – postawa
337. Szlachetność – postawa, uczucie

338. Śmiałość – postawa, zdolność
339. Świadomość – umiejętność ludzka, stan skupienia

340. Tarcie wewnętrzne – czynnik motywacyjny
341. Tchórzostwo – postawa
342. Terror – emocja, czyn motywacyjny
343. Tępota – cecha umysłu, brak umiejętności lub komunikacji, postawa
344. Tęsknota – uczucie
345. Tkliwość – uczucie, postawa
346. Tortura – emocja, czynnik motywacyjny
347. Trema – emocja
348. Trwanie – cecha procesu związanego z emocją
349. Trwoga – emocja

350. Uczciwość – uczucie, postawa
351. Uczuciowość – postawa
352. Uczynność – postawa
353. Udawanie – postawa
354. Udręka – emocja, uczucie, nastrój
355. Ufność – uczucie, postawa, nastrój
356. Ujma – emocja, uczucie
357. Ukochanie – uczucie, nastrój
358. Uległość – postawa, nastrój
359. Umiarkowanie – postawa, zachowanie
360. Umiłowanie – uczucie, postawa
361. Uniżenie – emocja, uczucie, postawa, nastrój
362. Upadek – emocja, uczucie
363. Upojenie – emocja, uczucie, postawa, umiejętność, nastrój
364. Upokorzenie – emocja, uczucie, postawa
365. Uprzedzenie – postawa
366. Uprzejmość – postawa
367. Uraza - emocja
368. Usidlenie – emocja
369. Usposobienie – gotowość do czegoś, nastrój
370. Ustępliwość – postawa
371. Uśmiech losu – czynnik motywacyjny, nastrój
372. Utrapienie – emocja, nastrój
373. Uwaga – ukierunkowanie czynności poznawczych, zdolność
374. Uwolnienie – uczucie, nastrój

375. Walka – czynnik motywacyjny, umiejętność, brak umiejętności
376. Waśń – konflikt emocjonalny, czynnik motywacyjny
377. Wdzięczność – uczucie, postawa
378. Wesołość – nastrój
379. Wiara – uczucie, czynnik motywacyjny, postawa
380. Wiarygodność – uczucie, postawa
381. Wielkoduszność – postawa
382. Wigor – cecha emocji, emocja, nastrój
383. Władza – postawa
384. Wolna przestrzeń życiowa – uczucie, umiejętność
385. Wolność – uczucie, umiejętność, nastrój
386. Wrażliwość – uczucie, postawa, umiejętność
387. Wrogość – emocja, postawa, nastrój
388. Wstręt – emocja
389. Wstyd – uczucie
390. Wszechmoc – uczucie, nastrój
391. Wszechpotęga – postawa, nastrój
392. Wściekłość – emocja, nastrój
393. Wybaczenie – uczucie, nastrój
394. Wybuchowość – nastrój
395. Wyczekiwanie – nastrój
396. Wygoda – emocja, nastrój
397. Wylewność – cecha ekspresji emocji
398. Wyniosłość – emocja, postawa
399. Wyrozumiałość – uczucie, postawa, nastrój, umiejętność
400. Wyzwolenie – uczucie, nastrój, umiejętność
401. Wulgarność – emocja, zachowanie
402. Wzburzenie – emocja, nastrój

403. Zachwyt – uczucie, nastrój, postawa, umiejętność
404. Zaczepność – postawa
405. Zadbanie – postawa
406. Zadowolenie – emocja, uczucie, nastrój, umiejętność
407. Zadziwienie – uczucie, nastrój, postawa
408. Zakłamanie – emocja, postawa, brak umiejętności emocjonalnych
409. Zakłopotanie – uczucie, nastrój
410. Zakochanie – emocja, nastrój
411. Zaleta – cecha umysłu i serca, zachowanie
412. Załamanie – czynnik motywacyjny, nastrój
413. Zamieszanie – czynnik motywacyjny, nastrój
414. Zamroczenie – emocja, nastrój
415. Zaniedbanie – postawa, nastrój
416. Zapał – postawa, nastrój, umiejętność
417. Zapalczywość – postawa, nastrój
418. Zapomnienie – uczucie, nastrój
419. Zarozumiałość – postawa
420. Zaskoczenie – czynnik motywacyjny
421. Zasmucenie – uczucie, nastrój
422. Zaspokojenie – nastrój
423. Zaszczyt – cecha, uczucie, nastrój
424. Zaufanie – uczucie, postawa, umiejętność, nastrój
425. Zawierzenie – uczucie, nastrój
426. Zawiść – emocja
427. Zawładnięcie – emocja, nastrój
428. Zawód – emocja
429. Zawstydzenie – emocja, uczucie, postawa, nastrój
430. Zawziętość – emocja, nastrój, brak umiejętności emocjonalnych
431. Zazdrość – emocja
432. Zażenowanie – uczucie, nastrój
433. Zbytek – postawa
434. Zdenerwowanie – emocja, czynnik motywacyjny
435. Zdumienie – emocja, uczucie, postawa, nastrój
436. Zdziwienie – emocja, uczucie, postawa, nastrój
437. Zepsucie – emocja, nastrój, postawa
438. Zgorszenie – emocja, nastrój, postawa
439. Zgroza – emocja, nastrój
440. Zimna wojna – czynnik motywacyjny, brak umiejętności emocjonalnych
441. Zimno – emocja, nastrój
442. Złość – emocja, nastrój
443. Zmagania – czynnik motywacyjny
444. Zmieszanie – uczucie, postawa, nastrój
445. Zmora – emocja, nastrój
446. Zmysłowość – emocja, nastrój, umiejętność
447. Zniechęcenie – emocja, nastrój, postawa
448. Zniecierpliwienie – emocja, nastrój, postawa
449. Zniewaga – uczucie, nastrój
450. Znieważenie – uczucie, nastrój, emocja
451. Zniewolenie – uczucie, emocja, nastrój
452. Zniszczenie – nastrój, uczucie
453. Znudzenie – nastrój, emocja, postawa
454. Zobojętnienie – postawa, nastrój
455. Zrozumienie – postawa, nastrój, uczucie
456. Zuchwalstwo – postawa, emocja
457. Zysk – czynnik motywacyjny

458. Żal – emocja, uczucie
459. Żar – uczucie, emocja, nastrój
460. Żarliwość – postawa
461. Żartobliwość – postawa, uczucie
462. Życzliwość – postawa, uczucieźródło : http://www.wspoluzaleznieni.eu/ ( CO-DA )
Ostatnio zmieniony 28 mar 2009, 06:47 przez lulla, łącznie zmieniany 1 raz
"Gdy wiosna przychodzi , trawa rośnie sama . "
Awatar użytkownika
lulla
Moderator
Moderator
 
Posty: 6530
Zdjęcia: 9
Rejestracja: 24 gru 2005, 10:40
Lokalizacja: Warszawa
Podziękował : 30 razy
Otrzymał podziękowań: 13 razy

Re: WYRAŻANIE SIEBIE

Nieprzeczytany postautor: lulla » 03 wrz 2012, 22:09

lulla pisze:UCZUCIE – Uczucie rodzi się we mnie samym, to energia, która przenika moje ciało, umysł i duszę. Uczucie jest wszechobecne, towarzyszy mi jako szczególnie silna forma przeżycia, ukierunkowania uwagi i empatii lub antypatii. Uczuciem reaguję na zaspokojenie lub niedobór moich potrzeb akceptacji i poczucia własnej wartości. Pozytywne uczucie dąży do równowagi energetycznej, negatywne dąży do konfrontacji lub walki o energię.


:)
"Gdy wiosna przychodzi , trawa rośnie sama . "
Awatar użytkownika
lulla
Moderator
Moderator
 
Posty: 6530
Zdjęcia: 9
Rejestracja: 24 gru 2005, 10:40
Lokalizacja: Warszawa
Podziękował : 30 razy
Otrzymał podziękowań: 13 razy


Wróć do Rozwój osobisty

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości